Ga naar het Mextra dossier

Wij maken gebruik van mextra als Elektronisch Cliëntendossier.

Voor het werken in Mextra hebben we een uitgebreide handleiding gemaakt. Hieronder vind je een inhoudsopgave met verschillende onderwerpen. Door op een onderwerp te klikken kom je op een pagina met een korte video waarin het onderwerp wordt uitgelegd, gevolgd door een beknopte beschrijving van de inhoud van de video.

Omdat de meeste van deze onderwerpen specifiek voor begeleiders bedoeld zijn en in deze video’s soms namen van bewoners genoemd worden, zijn deze onderwerpen afgeschermd met een wachtwoord dat alleen bij begeleiders bekend is. Deze onderwerpen zijn gemarkeerd met een slot icoontje: . Alle ongemarkeerde onderwerpen zijn voor iedereen toegankelijk.

Bij sommige onderwerpen is het mogelijk een reactie achter te laten voor vragen of feedback.


Let op: Deze handleiding is in opbouw. Dagelijks worden nieuwe onderwerpen toegevoegd. Reeds bestaande onderwerpen zijn rode hyperlinks.

 1. Wat is Mextra?
  • Inloggen in Mextra
  • Opbouw van Mextra
  • Wie ziet wat?
   • Iemand toegang geven
 2. Mextra op je telefoon
  • Installatie
  • Desktopversie gebruiken
 3. Accountgegevens
 4. Mextra Today
 5. Basisgegevens
 6. Rapportage in Mextra
  • Rapportages filteren
  • Op rapportages reageren
  • Rapportages in de app
 7. Zorgplannen in Mextra
 8. Hoe werkt de documentenmap?
  • Handtekeningen zetten
 1. Het cliëntendossier
  • Basisgegevens wijzigen
  • Basisgegevens in de app
  • Intakeformulier
  • Documentenmap gebruiken
   • Zakelijke documenten
  • Incidenten melden
 2. Zorg rapporteren
 3. Zorgplan opstellen
  • Situatieomschrijving maken
  • Doelen opstellen
  • Het zorgplan bundelen
   • Documenten ondertekenen
 4. Zorgafspraken vastleggen
 5. Evalueren
  • Doelen evalueren
  • Evaluatie opslaan
  • Nieuw zorgplan maken

Laat een reactie achter

Jouw reactie is waardevol. Je e-mailadres wordt niet weergegeven.

Even wachten...