Video: GAS-scores in zorgdoelen uitgelegd

Tijdens het zorgproces in Mextra zul je vaak met GAS-scores te maken hebben. Maar wat zijn GAS-scores nou eigenlijk? GAS staat voor het Engelse “Goal Attainment Scaling”, wat inhoudt dat je het bereiken van een doel op een schaal weergeeft. De GAS-score is een evaluatiemodel waarbij een abstract doel meetbaar wordt gemaakt met een numerieke waarde tussen +2 en -2.

In Mextra maken we gebruik van GAS-scores bij zorgdoelen, zodat we de vooruitgang op een doel beter inzichtelijk kunnen maken.

Doelen, afspraken, scores

In het menu vindt je de GAS-score op de pagina “Doelen”. Hier kan de score aan een afspraak worden toegevoegd om zo hierop te rapporteren.

Een doelenplan bestaat in Mextra uit doelen en afspraken. Een doel is het te bereiken resultaat, terwijl de afspraak de concrete zorg omschrijft die nodig is om het doel uiteindelijk te bereiken. Soms kunnen meerdere afspraken nodig zijn om een doel te bereiken. Hierover hoor en lees je meer in de handleiding over doelen.

De GAS-score bij een afspraak wordt als volgt ingedeeld:

+2: Het resultaat conform het te behalen doen.
+1: Een verbetering ten opzichte van de situatie bij het opstellen van het doel.
0: De afspraak is uitgevoerd.
-1: De huidige situatie bij het opstellen van het doel.
-2: De situatie is verslechterd ten opzichte van het moment van opstellen.

Voorbeeld

Stel bijvoorbeeld dat bewoner Klaas Test het moeilijk vindt om de computer te gebruiken. Hij wil dit graag leren, maar vindt het heel eng. Zijn doel is om zelfstandig de computer te kunnen gebruiken. Op dit moment kan hij dit niet. Daarom wordt in het zorgplan de afspraak gemaakt dat Klaas elke vrijdag samen met een woonbegeleider de computer gebruikt. Ze kunnen dan ook samen praten over de spanningen die Klaas ervaart. Elke vrijdag schrijft de woonbegeleider na afloop een rapport over dit doel en selecteert daarbij een GAS-score.

De huidige situatie (dus -1) is dat Klaas de computer niet gebruikt omdat hij dit eng vindt. De afspraak (0) is dat Klaas dit samen met de woonbegeleider doet en spanningen bespreekt. Kortom, als Klaas de afspraak afzegt is er geen verandering ten opzichte van de huidige situatie en is de score -1. Als de afspraak plaatsvindt en Klaas over zijn spanningen praat is de score 0.

Nou kan het natuurlijk zijn dat de afspraak, die op papier zo’n goede oplossing leek om het doel te halen, in de praktijk niet werkt. Misschien is het direct al oefenen een te grote stap voor Klaas en zorgt dit juist voor meer spanningen. Klaas zegt niet alleen de afspraak af, maar de spanningen beïnvloeden zijn dagelijks leven. In dit geval is de situatie dus verslechterd en is de score -2.

Echter, meer voor de hand liggend is dat Klaas door wekelijks te oefenen steeds beter met de computer om leert gaan en steeds minder spanningen ervaart. Hij zet stappen richting zijn uiteindelijke doel om zelfstandig de computer te gebruiken. Eerst kan hij zonder spanningen samen met de woonbegeleider oefenen (+1), maar na een paar weken besluit hij op dinsdag helemaal alleen de computer te gebruiken. Hij vertelt dit aan de woonbegeleider, die hierover in Mextra rapporteert en de score +2 meegeeft.

Evalueren

Over het algemeen vindt elke zes maanden een evaluatie plaats van de doelen in het zorgplan. Deze evaluatie doet de persoonlijk begeleider meestal samen met de bewoner. De persoonlijk begeleider kan dan bij de evaluatie (in het menu onder Evaluatie, hierover leer je meer in de handleiding over evaluaties) onder het tekstvlak een grafiek openen. In de grafiek zie je de GAS-score weergegeven.

Met behulp van de grafiek met GAS-scores hoeven begeleider en bewoner bij de evaluatie niet langer te vertrouwen op hun geheugen van de afgelopen zes maanden. Zij kunnen heel concreet aan de cijfers zien hoe de afspraak werkelijk gegaan is. Zo kan veel beter geëvalueerd worden op een doel en hebben we veel beter zicht op de ontwikkelingen die de bewoner werkelijk heeft doorgemaakt. Zo helpt het gebruik van GAS-scores ons om veel concreter zorg te bieden. We kunnen hierdoor betere doelen stellen, zodat bewoners werkelijk op de beste manier aan hun herstel kunnen werken.


Keer terug naar de inhoudsopgave.