St. RAFA-ZORG

De weg van Hoop naar Herstel

St. RAFA-ZORG

De weg van Hoop naar Herstel

Het team van Stichting Rafa-Zorg bestaat uit professionele en bewogen zorgverleners. Zij worden ondersteund door een office manager, die alle administratieve en organisatorische zaken regelt, en een schoonmaker.

Stichting Rafa-Zorg hecht grote waarde aan professionele en kwalitatieve zorg. Kwaliteiten en bekwaamheden van medewerkers zijn van belang om deze zorg te waarborgen. Echter, het wel of niet hebben van het juiste diploma is, door de unieke visie van Stichting Rafa-Zorg, niet essentieel. De hartsgesteldheid en bekwaamheid om cliënten op de juiste wijze te begeleiden zijn van groter belang. Stichting Rafa-Zorg legt nadruk op de gaven en talenten van zowel cliënten als begeleiders.

Stichting Rafa-Zorg maakt onderscheid tussen woonbegeleiders en persoonlijk begeleiders:

Woonbegeleider

Woonbegeleiders dragen zorg voor de constante nabijheid voor cliënten binnen de woonvorm. De woonbegelei-der is voornamelijk aanwezig in de gezamenlijke ruimte waar deze cliënten ondersteunt bij praktische zaken en dagelijkse structuur, alsmede gesprekken heeft bij emotionele of psychische nood of gedragsproblematiek. De woonbegeleider faciliteert bovendien de dagelijkse groepsbegeleiding, waaronder te nuttigen maaltijden.

Persoonlijk begeleider

Persoonlijk begeleiders hebben wekelijkse, geplande gesprekken met cliënten. In deze begeleidingsgesprekken worden zorgdoelen opgesteld, geëvalueerd, en besproken en wordt de dagelijkse problematiek van de cliënt geïnventariseerd.

De persoonlijk begeleider is verantwoordelijk voor het plannen van de zorg en heeft een zorg-coördinerende rol binnen het team.

In sommige gevallen vervult een begeleider zowel de rol van woonbegeleider als persoonlijk begeleider. In zo’n geval is de functie simpelweg begeleider.

Maak hieronder kennis met ons team:

Ben van Velzen

Ben van Velzen

Bestuurder & Woonbegeleider

Karel Gooijer

Karel Gooijer

Begeleider

Yvon Holtrop

Yvon Holtrop

Begeleider

Q

Ben van Velzen

Lees hier over Ben!

Q

Karel Gooijer

Lees hier over Karel!

Q

Yvon Holtrop

Lees hier over Yvon!