Stichting Rafa-Zorg biedt begeleid wonen binnen een kleinschalige instelling. De zorg van Stichting Rafa-Zorg wordt gefinancierd vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Dit kan zowel via de Wet Langdurige Zorg vanuit een zorgkantoor, of via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vanuit de Gemeente Utrecht. In dat laatste geval loopt de toekenning via de Regionale Toegang. Bij een eerste aanmelding is de cliënt zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van een PGB. Daarvoor moet de cliënt voldoen aan de voorwaarden die door zorgkantoor of Regionale Toegang gesteld worden.

Naast deze voorwaarden vanuit overheid of zorgverzekering stelt Stichting Rafa-Zorg ook enkele voorwaarden voor het ontvangen van zorg binnen onze instelling. Wij doen dit, omdat wij niet in staat zijn alle vormen van problematiek te ondersteunen. Daarnaast zijn gezamenlijkheid en groepsparticipatie belangrijke fundamenten van onze begeleiding.

Wij begeleiden volwassen cliënten die:

  • Een indicatie hebben (of kunnen aanvragen) voor PGB vanuit WLZ of WMO;
  • GGZ-problematiek ervaren, waardoor zij nabijheid van begeleiders nodig hebben;
  • Gemotiveerd zijn om in een zorggroep te participeren;
  • Zich herkennen in onze visie op herstel;
  • Geen verslavingsproblematiek ervaren; en
  • Geen verpleging nodig hebben om te kunnen functioneren.

Bewoners bij Stichting Rafa-Zorg huren een zelfstandig appartement via de instelling. Hiervoor kan huurtoeslag worden aangevraagd. Echter, onder de leeftijd van 23 jaar gelden hiervoor beperkende regels. Hoewel wij cliënten vanaf 18 jaar begeleiden is het belangrijk om hier rekening mee te houden bij de overweging om over te gaan tot aanmelding.