Stichting Rafa-Zorg is op zoek naar een begeleider met een hart voor onze cliënten voor 28 uur per week in onze wooninstelling in Bilthoven. Werkervaring of diploma’s zijn een pre, maar niet noodzakelijk.

De begeleider verleent zorg aan volwassen cliënten binnen het wooninitiatief. De begeleider doet dit door ondersteuning te bieden bij zelfstandig leren wonen, functioneren in de maatschappij, het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen, en vinden van structuur en ritme in het dagelijks leven.

Waar ga je werken?

Stichting Rafa-Zorg is een jonge, christelijke organisatie die volwassenen met uiteenlopende psychiatrische problematiek begeleidt in een woonproject. Tien cliënten hebben een eigen appartement in een appartementencomplex waar ook particulieren wonen. Daarnaast is er een gezamenlijk appartement waar cliënten en begeleiders samen koffiedrinken, eten, en ontspannende activiteiten uitvoeren. Stichting Rafa-Zorg staat voor nabijheid en begeleiding in een huiselijke sfeer, midden in de maatschappij.

Door middel van dagelijkse, praktische begeleiding en persoonlijke, emotie-regulerende gesprekken stimuleren we de eigen kracht van cliënten. Door eigen keuzes te maken en zichzelf te leren kennen kan functioneel en symptomatisch herstel plaatsvinden, zodat de cliënten met hun beperkingen om leren gaan en uiteindelijk ook weer een zinvolle plek in de maatschappij kunnen gaan innemen.

Wat is de rol van de begeleider in de organisatie?

Binnen Stichting Rafa-Zorg is sprake van twee begeleidingsfuncties, te weten woonbegeleiders en persoonlijk begeleiders.

Woonbegeleiders dragen zorg voor de constante nabijheid voor cliënten binnen de woonvorm. De woonbegeleider faciliteert de groepsbegeleiding in de gezamenlijke ruimte en ondersteunt bij praktische zaken en dagelijkse structuur van de cliënt en voert waar nodig individuele gesprekken. De persoonlijk begeleider heeft wekelijkse, geplande gesprekken met de cliënt. De persoonlijk begeleider is verantwoordelijk voor het zorgplan van de cliënt en heeft een zorg-coördinerende rol binnen het team.

De functie van begeleider is een combinatie van beide vormen van begeleiding. De begeleider is als persoonlijk begeleider toegewezen aan enkele cliënten en zal gesprekken met hen plannen. De begeleider wordt daarnaast ingezet als woonbegeleider in de gezamenlijke ruimte. De verwachting is dat de begeleider in eerste instantie per week gemiddeld acht uur als persoonlijke begeleider en twintig uur als woonbegeleider zal werken.

De begeleider wordt informeel, operationeel aangestuurd door de locatiemanager, alsmede de bestuurder. Binnen de kleine organisatie van Stichting Rafa-Zorg zijn de locatiemanager en bestuurder als begeleiders werkzaam. De office manager geeft waar nodig functionele sturing op zorgondersteunend gebied.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een begeleider?

De functiebeschrijving van de begeleider is een combinatie van die van woonbegeleider en persoonlijk begeleider en bestaat dan ook uit twee groepen taken.

De begeleider in de rol van woonbegeleider:

 • Is aanwezig in de gezamenlijke ruimte en is daar aanspreekbaar voor cliënten, zowel wanneer zij een hulpvraag hebben als wanneer er behoefte is aan nabijheid;
 • Is aanwezig bij groepsmomenten, zoals ontbijt, diner, en “koffietijd”;
 • Observeert cliënten en hun gedrag en emoties en geeft sturing of gaat individueel in gesprek wanneer dit noodzakelijk lijkt;
 • Ondersteunt cliënten bij praktische, dagelijkse, maatschappelijke, en emotionele hulpvragen;
 • Distribueert medicatie aan cliënten;
 • Rapporteert aanwezigheid bij groepsmomenten alsmede individuele ondersteuning en gesprekken in het elektronisch zorgdossier;
 • Draait waar nodig—vooral in weekenden en vakanties—oproep- of slaapdiensten en is hierbij in noodgevallen bereikbaar voor cliënten of collega’s;
 • Coördineert huishoudelijke taken in de gezamenlijke ruimte en neemt deel aan de uitvoering hiervan;
 • Bereidt, indien nodig, maaltijden voor de groep of ondersteunt cliënten hierbij.

De begeleider in de rol van persoonlijk begeleider:

 • Heeft wekelijks op afspraak een gesprek van ± 1,5 uur met de cliënt;
 • Brengt met de cliënt de knelpunten in het dagelijks leven en psychische en gedragsmatige problematiek in kaart en stuurt op oplossingen, waarbij zelfstandigheid en eigen kracht van de cliënt het uitgangspunt vormt;
 • Rapporteert gesprekken in het elektronisch cliëntendossier;
 • Neemt deel aan een wekelijkse teamvergadering;
 • Onderhoudt contacten met andere zorgverleners, familieleden, en andere relaties van de cliënt;
 • Stelt samen met de cliënt een zorgplan op, bestaande uit een situatieomschrijving en zorgdoelen;
 • Evalueert elke zes maanden het zorgplan en stelt dit bij op basis van de ontwikkeling van de cliënt;
 • Inventariseert de mate van zelfredzaamheid van de cliënt en legt op basis hiervan afspraken rond deelname aan groepsbegeleiding vast;
 • Communiceert ontwikkelingen rond het zorgplan en andere afspraken met collega’s en coördineert specifieke zorgtaken op basis hiervan.

Wie zoeken we?

De functie van begeleider wordt in principe bekleed door iemand met minimaal een relevante mbo-4 opleiding (bijvoorbeeld SPW, MZ/BGE, of MMZ), of vergelijkbare werkervaring in de zorg en kennis van begeleiding van cliënten, bij voorkeur in de GGZ. Echter, wij vinden een hart voor onze cliënten belangrijker dan diploma’s en werkervaring. Met een goed gemotiveerde sollicitant zullen we een gesprek aangaan.

Daarnaast is de begeleider iemand die:

 • Gelooft in herstel van cliënten en de visie en missie van Stichting Rafa-Zorg kan ondersteunen;
 • Tot diens recht komt in een klein, hecht team, waarbij op informele wijze leiding gegeven wordt;
 • Zelfstandig kan werken bij het verrichten van de werkzaamheden binnen de methodiek van Stichting Rafa-Zorg, adequaat en snel kan handelen bij acute situaties, en beslissingen durft te nemen;
 • Beschikt over sociale vaardigheden zoals tact, het kunnen luisteren, empathisch vermogen, en het kunnen motiveren, corrigeren, en stimuleren van de cliënt om tot persoonlijke groei te komen;
 • De Nederlandse taal goed beheerst in woord en geschrift en zich mondeling vaardig kan uitdrukken bij het voeren van gesprekken met cliënten, collega’s, en derden zoals behandelaars;
 • Oplettend is en in staat is om emotionele problematiek op te merken in het non-verbale gedrag van de cliënt;
 • Beschikt over de psychische veerkracht die nodig is in de begeleiding van cliënten met GGZ-problematiek;
 • Over een gezonde dosis humor, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid, en zelfreflectie beschikt.

Vanwege de Christelijke identiteit van de organisatie en de belevingswereld van de cliënten gaat onze voorkeur hierbij uit naar een begeleider die deze identiteit kan ondersteunen of minimaal kan respecteren. In staat zijn om met de cliënt over geloofsbeleving en knelpunten hierin te spreken is daarbij een pre.

Wat bieden we?

Bij Stichting Rafa-Zorg werk je in een leuk, klein, en informeel team van professionals. Medewerkers van Stichting Rafa-Zorg worden aangemoedigd mee te denken over de organisatie. Daarnaast bieden we:

 • Een contract voor zes maanden, met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Een salaris conform het CAO Gehandicaptenzorg, ingeschaald op basis van FWG, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering;
 • Gratis ontbijt of diner tijdens woonbegeleidingsdiensten;
 • Een medicatiecursus en mogelijkheden tot verdere scholing of training;
 • Een warm welkom!

Interesse?

Stuur uw CV en motivatie uiterlijk op 6 februari 2022 naar info@rafa-zorg.nl of Stichting Rafa-Zorg, De Hooghlaan 2-B35, 3723GS Bilthoven. Vragen? Neem gerust contact op met Martine van Velzen op telefoonnummer 06-39674004.