Zijn jullie geduldig en zorgzaam? Werken jullie graag cliëntgericht en geloven jullie in herstel? Willen jullie graag nog een steentje bijdragen in het werken met volwassenen met uiteenlopende psychiatrische problematiek binnen een jonge, kleine Christelijke organisatie? Dan zoeken we jullie!

Voor ons woonproject in Bilthoven (24-uurszorg) zijn wij zo snel mogelijk op zoek naar een echtpaar dat op basis van een vrijwilligerscontract in de weekenden samen wil werken. Kost en inwoning voor de weekenden zijn inbegrepen.

 

Waar ga je werken?

Stichting Rafa-Zorg is een jonge, Christelijke organisatie die volwassenen met uiteenlopende problematiek begeleidt in een woonproject. Tien cliënten hebben een eigen appartement in een appartementencomplex waar ook particulieren wonen. Daarnaast is er een gezamenlijk appartement waar cliënten en begeleiders samen koffiedrinken, eten en ontspannende activiteiten uitvoeren. Stichting Rafa-Zorg staat voor nabijheid en begeleiding in een huiselijke sfeer, middenin de maatschappij.

Door middel van dagelijkse, praktische begeleiding en persoonlijke, emotie-regulerende gesprekken stimuleren we de eigen kracht van de cliënt. Door eigen keuzes te maken en zichzelf te leren kennen kan functioneel en symptomatisch herstel plaatsvinden, zodat cliënten met hun beperkingen om leren gaan en uiteindelijk ook weer een zinvolle plek in de maatschappij kunnen gaan innemen.

 

Wat doet een begeleider echtpaar?

Binnen de unieke visie op herstel vindt Stichting Rafa-Zorg het cruciaal om vierentwintig uur per dag kwalitatieve zorg door nabijheid te kunnen bieden. Daarom woont een echtpaar van woonbegeleiders in een eigen appartement binnen het complex. Eén van hen in loondienst, de ander op vrijwillige basis. Zij nemen deze rol dagelijks op zich. Wij zouden hen graag elke twee weken een weekend willen vervangen. Een vervangend echtpaar verblijft eens per twee weken een weekend—van zaterdag 10:30 tot zondag 21:30 uur—in een logeerappartement binnen het complex. Het echtpaar begeleidt de groepsmomenten en voert waar nodig emotieregulerende gesprekken met cliënten. Het echtpaar zorgt voor een gezellige sfeer op de groep en krijgt een budget per weekend waarmee activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Een begeleider echtpaar:

 • Praat met cliënten over de dingen die hen beziggehouden;
 • Staat naast de cliënten en niet boven hen;
 • Werkt volgens de visie en protocollen van Stichting Rafa-Zorg;
 • Gaat uit van de eigen kracht en eigen regie van de client en stimuleert deze in het herstel;
 • Informeert de andere begeleiders over de voortgang van cliënten;
 • Onderneemt met de cliënten groepsactiviteiten.

 

Wie zoeken we?

Voor deze functie zoeken wij een echtpaar—met minimaal één partner met een relevante opleiding in de zorg van minimaal Mbo niveau 4 (bijvoorbeeld SPW, MZ/BGE, of MMZ), of vergelijkbare werkervaring—dat:

 • Bewogen is met de doelgroep en zich daarom eens per twee weken voor hen wil inzetten;
 • Gelooft in herstel van cliënten met een GGZ-achtergrond;
 • Het belangrijk vindt om naast cliënten te staan, niet boven hen;
 • Tot hun recht komt in een klein, hecht team;
 • Over goede communicatievaardigheden beschikt;
 • De Nederlandse taal goed beheerst in woord en geschrift;
 • De Christelijke identiteit van Stichting Rafa-Zorg kan ondersteunen;
 • Over een gezonde dosis humor, doorzettingsvermogen en zelfreflectie beschikt.

 

Wat bieden we?

Bij Stichting Rafa-Zorg werk je in een leuk, klein, en informeel team van professionals. Medewerkers van Stichting Rafa-Zorg worden aangemoedigd mee te denken over de organisatie. Helaas is het, met het oog op het financieringsmodel vanuit de overheid en de kleine groep cliënten niet mogelijk een loondienstverband te bieden. Echter bieden we wel:

 • Een maandelijkse vrijwilligersbijdrage voor beiden conform de wettelijke bepalingen;
 • De mogelijkheid om in loondienst (volgens het CAO Gehandicaptenzorg) invalwerkzaamheden te verrichten tijdens vakanties;
 • Kost en inwoning gedurende weekenden;
 • Vrijheid en een budget om naar eigen inzicht de begeleiding vorm te geven;
 • Een warm welkom!

 

Interesse?

Stuur uw CV en motivatie naar m.vanvelzen@rafa-zorg.nl of Stichting Rafa-Zorg, De Hooghlaan 2-B35, 3723GS Bilthoven. Vragen? Neem gerust contact op met Martine van Velzen op telefoonnummer 06-39674004.