St. RAFA-ZORG

De weg van Hoop naar Herstel

St. RAFA-ZORG

De weg van Hoop naar Herstel

onze missie

       & visie

Onze missie staat in het logo: Stichting Rafa-Zorg wil zoveel mogelijk mensen helpen de weg naar herstel te ontdekken, waardoor zij zelf het heft terug in eigen handen kunnen nemen.

Dit doen we niet alleen. Stichting Rafa-Zorg is een christelijke organisatie met een evangelische grondslag. Onze organisatie is ontstaan uit liefde voor mensen. Wij geloven in een liefhebbende God die zijn kinderen vrij laat om hun eigen keuzes te maken, maar voor elk van hen het beste wenst. Wij geloven dat God ons roept om kwetsbaren mensen te helpen en te begeleiden op hun weg naar herstel.

Stichting Rafa-Zorg heeft hoop op herstel. Mensen die hulp nodig hebben om tot herstel te komen ondersteunen we daarbij. Wij bereiden de weg voor onze cliënten, zodat zij kunnen leren om zelf weer het heft in handen te nemen. Wij helpen mensen hun leven weer op de juiste weg te krijgen.

Hierbij onderscheidt Stichting Rafa-Zorg zich van andere instellingen door in een huiselijke sfeer begeleiding aan te bieden. Hierbij worden principes toegepast die krachtig bijdragen aan het bereiken van persoonlijke harmonie. Levend vanuit Gods ontferming groeien kwetsbare mensen zo in liefde voor zichzelf, de ander, en God.

We zijn ervan overtuigd dat mensen genezen door relatie—zowel de relatie met God als met elkaar. Ons ideaal is dan ook om een plek te creëren waar cliënten in relatie met elkaar en hun begeleiders vanuit hun eigen kracht tot herstel kunnen komen.

Geloof

De kern van geloven is het hebben van vertrouwen. Vertrouwen is het fundament van onze zorg. Wij geloven dat wij, staand in dat vertrouwen, voor elkaar kunnen en moeten zorgen.

Hoop

Het leven lijkt soms uitzichtloos voor cliënten. Hopeloosheid is één van de meest verdrietige dingen in een mensenleven. Hoop op een betere toekomst is het uitgangspunt van de zorg. Hoop doet leven.

Herstel

Wij gaan altijd uit van herstel. Vanuit ons geloof in een liefhebbende God die elk van zijn kinderen wil zien groeien en bloeien is herstel voor iedereen mogelijk. We bieden zorg met als doel om tot herstel te komen.

Relatie

De mens is gemaakt voor relatie en door op elkaar te steunen en elkaar lief te hebben kunnen we tot volle potentie komen. Daarom zorgen wij voor elkaar binnen een liefdevolle, hechte, huiselijke sfeer. Liefde brengt mensen samen. Liefde verbindt en herstelt.

kracht

Werkelijk en blijvend herstel komt niet door iemand regels op te leggen. Dit komt door te faciliteren in het ontwikkelen van de vrijheid en het inzicht op basis waarvan de cliënt in eigen kracht kan leren staan. Onze zorg gaat er in de kern vanuit dat iedereen deze eigen kracht bezit. De rol van de zorgverlener is om die kracht te helpen ontdekken en gebruiken.