St. RAFA-ZORG

De weg van Hoop naar Herstel

St. RAFA-ZORG

De weg van Hoop naar Herstel

HET ZORGAANBOD

Stichting Rafa-Zorg biedt beschermde woonzorg aan tien volwassen cliënten met uiteenlopende problematiek op het gebied van de geestelijke gezondheid.

Deze zorg bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Z24-UURSZORG DOOR TOEZICHT EN OPROEPBAARHEID — Er is op elk moment van de dag een begeleider in het gebouw aanwezig. Deze houdt toezicht op de cliënten en ondersteunt bij calamiteiten. In de nacht wordt toezicht gehouden middels nachtwaak, waarbij een begeleider oproepbaar is tijdens de slaapdienst.
  • ZGROEPSBEGELEIDING — Een belangrijke kernwaarde van Stichting Rafa-Zorg is relatie. Gedurende de dag komen cliënten op verschillende momenten bij elkaar, zowel om gezellig samen te zijn als om samen te ontbijten en dineren. Met cliënten worden individuele afspraken gemaakt rond aanwezigheid bij deze groepsbegeleiding, zodat zij optimaal gesteund worden in hun ontwikkeling tot zelfstandigheid. Begeleiders zijn aanwezig bij en faciliteren deze groepsbegeleiding.
  • ZWOONZORG — Naast groepsbegeleiding en toezicht vindt individuele woonzorg plaats. Begeleiders bieden de cliënten geplande of ongeplande gesprekken en ondersteuning op het gebied van emotieregulering, algemene dagelijkse levensverrichtingen, persoonlijke verzorging, huishouding, en structuur. Daarnaast ondersteunen begeleiders bij dagelijkse praktische zaken die helpen de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de cliënt te ontwikkelen.
  • ZPERSOONLIJKE BEGELEIDING — De cliënt heeft wekelijks een gepland gesprek met een toegewezen persoonlijk begeleider. Deze maakt en evalueert een zorgplan met de cliënt waarin problematiek is omschreven en zorgdoelen zijn vastgelegd. De persoonlijk begeleider coördineert de zorg van de cliënt en brengt wekelijkse knelpunten en zorgvragen in kaart.